Za logistična podjetja z velikim voznim parkom dogovarjamo skupinske zavarovalne police za zavarovanje kaska, avtomobilske odgovornosti, nezgodno in odgovornostno zavarovanje voznika ter zavarovanje pravne pomoči.


Pri načrtovanju ustreznega zavarovanja še posebno pozornost namenimo analiziranju preteklega škodnega dogajanja in le temu prilagodimo obseg in način predlaganega zavarovalnega programa.


Za prevozna podjetja dogovarjamo tudi zavarovanja prevozniške odgovornosti ter transportna zavarovanja za blago v transportu.


Obseg škod bistveno vpliva na izračun zavarovalne premije, mi pa vam lahko pomagamo prepoznati razloge  ter s preventivnimi ukrepi načrtati pot za zmanjševanje škod.