Na podlagi več kot 20-letnih izkušenj načrtovanja zavarovalnih rešitev in servisiranja mednarodnih programov v okviru mednarodne partnerske zavarovalno posredniške mreže TRUST RISK CONTROL, s prisotnostjo v več kot 80 državah sveta zelo dobro poznamo tveganja in nevarnosti, ki ste jim izpostavljeni v posameznih panogah. Izpostavljenost posameznim nevarnostim se od podjetja do podjetja lahko precej razlikuje in mi poskrbimo, da se le te ustrezno analizira ter poišče primerno zavarovalno rešitev.

 

Kako pripravimo zavarovalni načrt in rešitev za vaše podjetje?

Na podlagi ogleda podjetja in s strani podjetja pridobljene zavarovalne dokumentacije oblikujemo razpisno dokumentacijo za povpraševanje primernih zavarovanj. Prispele ponudbe analiziramo in pripravimo primerjalno analizo. Ocenimo višino zavarovalnih kritij glede na tveganja, ki ste jim izpostavljeni in poiščemo optimalno razmerje med višino kritja in višino premije.

 

Smo specialisti za premoženjska zavarovanja podjetij

Specializirani smo za načrtovanje zavarovanj ALL risk premoženjskih zavarovanj in zavarovanj proizvajalčeve odgovornosti za izdelke in odpoklica za dobavitelje avtomobilski industriji. Naši naročniki so iz avtomobilske industrije, revizorji, računovodje, trgovska podjetja, domovi za starejše, proizvodna podjetja iz različnih branž (prehrambena, kemična, elektro), logistike, gradbeništva itd., zato verjamemo, da lahko tudi za vaše podjetje pripravimo optimalno zavarovalno rešitev, tako stroškovno kot iz vidika višine zavarovalnih kritij za tveganja, ki ste jim izpostavljeni.