Lesna industrija je ena od požarno najbolj izpostavljenih dejavnosti. Iz tega razloga se  posebna pozornost namenja primernemu načrtovanju požarnega zavarovanja in lahko tudi skupaj z zavarovalnico, načrtovanju preventivnih in zaščitnih ukrepov za zmanjševanje požarne ogroženosti, kar lahko vpliva tudi na oceno izpostavljenosti in posledično na izračun premije.


Poleg načrtovanja požarnega zavarovanja in zavarovanja strojeloma je potrebno posebno pozornost nameniti tudi zavarovanju obratovalnega zastoja, saj škoda zaradi obratovalnega zastoja lahko predstavlja celo prevladujoči del škode, ki prvotno nastane zaradi zavarovane nevarnosti.


Načrtujemo obseg zavarovanj, ki bo nudil primerno zavarovalno zaščito tudi v primeru velikih škod.