Zaradi velike vrednosti premoženja tovrstnih podjetij, ki se nahaja v zgradbah, opremi in zalogah ter raznovrstnih nevarnosti, ki so jim izpostavljena se za ta podjetja večinoma dogovarjajo kompleksni zavarovalni programi s širokim obsegom kritja, ki jih v praksi poznamo pod nazivom »ALL RISK«. 


S tovrstnim zavarovanjem se zavaruje širok spekter nevarnosti od običajnih premoženjskih nevarnosti in obratovalnega zastoja kot tudi za specialne nevarnosti vezano na industrijo.


Posebno pozornost se nameni tudi zavarovanju odgovornosti od splošne, delodajalčeve in proizvajalčeve. V zadnjem času še posebno na pomenu pridobiva zavarovanje odgovornosti za ekološke škode.


Z dolgoletnimi izkušnjami pri zavarovanju podjetij v papirni panogi vam pomagamo dogovoriti obseg zavarovanj, ki vam bo nudil oporo za širok nabor nevarnosti.