Proizvodnja podjetja v prehrambni panogi upravljajo z večjim premoženjem, ki ga potrebujejo za opravljanje svoje dejavnosti od zgradb, opreme, strojev in zalog. Tovrstno premoženje se običajno zavaruje vsaj za premoženjske nevarnosti. Kot specifično nevarnost vezano na panogo je potrebno obravnavati nevarnost samovžiga na zalogah, ki se uporabljajo kot hrana za živali, ki jih imajo podjetja v reji.


Same živali so lahko izpostavljene tudi raznim boleznim, stroške njihovega zdravljenja pa lahko posebej zavarujemo, prav tako kot tudi škodo, ki podjetju nastane zaradi pogina le teh.


Prehrambna industrija je posebej izpostavljena za nevarnosti povezane z uporabo njihovih proizvodov pri potrošnikih. V takem primeru oškodovani potrošniki lahko vložijo zahtevo za odškodnino zaradi njihovega poškodovanja. Tovrstne nevarnosti se zavarujejo s sklenitvijo zavarovanja proizvajalčeve odgovornosti za izdelke  in tudi z zavarovanjem odpoklica, v kolikor je le ta potreben zaradi preventivne zaščite potrošnika.


Po pregledu obsega nevarnosti poiščemo optimalno zavarovalno rešitev in le to implementiramo pod konkurenčnimi pogoji.