Poleg zavarovanja lastnega premoženja za običajne premoženjske nevarnosti se poseben poudarek daje dogovarjanju dodatnih zavarovanj vezanih na projekte, ki jih gradbena in montažna podjetja izvajajo.


Poznamo posebna gradbena in montažna zavarovanja, ki zajemajo širok spekter nevarnosti v času gradnje oziroma montaže tako na predmetu samega projekta, kot tudi za škode na obstoječih objektih in stvareh, ki jih podjetja potrebujejo za izvajanje del. Običajno se dogovori tudi kritje za škode, ki lahko nastanejo v času garancije.


V kolikor do škod lahko  pride zaradi napak v projektu  lahko tovrstne škode zavarujemo s sklenitvijo zavarovanja projektantske odgovornosti.


Ne glede na vrsto in kompleksnost gradbenega oziroma montažnega projekta poiščemo najustreznejšo obliko zavarovanja.