KAJ MENIJO STRANKE O SODELOVANJU Z NAMI


Potrjujemo, da podjetje Medis d.o.o. sodeluje z družbo BI NOVA d.o.o. vse od leta 2017 in skladno s pooblastilom zastopa naše interese in posreduje pri sklepanju zavarovalnih poslov. V začetku našega sodelovanja smo bili ravno v fazi pridobivanja ponudb za generalno transportno zavarovanje. Podjetje BI NOVA d.o.o. je prevzelo povpraševanje ter je čez več faz pogajanj z zavarovalnicami prišla do znatno ugodnejših končnih ponudb. Pri obnovi ostalih premoženjskih zavarovanj so za nas pri obstoječi zavarovalnici dogovorili non claim bonus, kar ob ugodnem škodnem rezultatu za zavarovanca pomeni vračilo premije v dogovorjenih odstotkih od  plačane premije. Poleg tega smo na novo ovrednotili zavarovalne rizike po različnih lokacijah ter ob nespremenjeni premiji uredili zavarovanja z višjimi jamstvi.

 

Zaposleni v podjetju BI NOVA d.o.o. so nam na razpolago 24/7 ter so pri svojem delu odzivni, natančni ter strokovni. Nudijo nam popolno podporo pri prijavi škodnih primerov ter vrednotenju prejetih predlogov poravnav s strani zavarovalnic.

 

Podjetje BI NOVA d.o.o. na podlagi naših dosedanjih izkušenj priporočamo za sodelovanje pri zastopanju zavarovalnih interesov.

 

                                                                                                                                                                                               

Slavko Pušavec

Prokurist MEDIS d.o.o.DROGA KOLINSKA d.d. je – kot del skupine Atlantic Grupa - na trgu med vodilnimi ponudniki živilskih izdelkov, kave, vode in brezalkoholnih pijač, delikatesnih namazov, sladkih in slanih prigrizkov ter otroške hrane. S podjetjem BI NOVA d.o.o. smo uspešno prenovili naša premoženjska zavarovanja na »ALL RISK« način, s čemer smo približali zavarovanje dejanskim nevarnostim, še posebno ker kot veliko podjetje poslujemo na več lokacijah. Zelo smo zadovoljni z ažurnostjo podjetja BI NOVA d.o.o. pri ureditvi naših zavarovalnih potreb in profesionalnim odnosom direktorja Petra Breznikarja.


Uroš Kalan

Direktor zakladništva Divizije Droga Kolinska d.d.Potrjujemo, da Socialnovarstveni zavod Taber sodeluje z družbo BI NOVA d.o.o. od leta 2018 in skladno s pooblastilom zastopa naše interese in posreduje pri sklepanju zavarovalnih poslov.

 

V začetku našega sodelovanja so pripravili analizo našega obstoječega stanja ter podali predlog za nadaljnjo ureditev zavarovanj. Analizo smo skupaj pregledali ter prediskutirali ter je bila tudi osnova za pripravo razpisa za pridobitev ponudb pri različnih zavarovalnicah. Predmet povpraševanja je bilo požarno zavarovanje, vlomsko zavarovanje, zavarovanje stekel ter zavarovanje splošne in poklicne odgovornosti.

Pri povpraševanju so čez več faz pogajanj z zavarovalnicami prišli do znatno ugodnejših končnih ponudb. Poleg tega, da so sedaj na sklenjenih policah dogovorjena višja jamstva so za zgoraj navedene zavarovalne vrste ustvarili 16% prihranek glede na preteklo zavarovalno obdobje.  

 

Pri povpraševanju za zavarovanje naših vozil so ob nespremenjenih kritjih ustvarili 41% prihranek glede na preteklo zavarovalno obdobje.

 

Zaposleni v podjetju BI NOVA d.o.o. so nam na razpolago 24/7 ter so pri svojem delu odzivni, natančni ter strokovni. Nudijo nam popolno podporo pri prijavi škodnih primerov ter vrednotenju prejetih predlogov poravnav s strani zavarovalnic.

 

Podjetje BI NOVA d.o.o. na podlagi naših dosedanjih izkušenj priporočamo za sodelovanje pri zastopanju zavarovalnih interesov.

 

 

Direktorica Socialnovarstveni zavod Taber

Mag. Elizabeta Pristav Bobnar 


 

HELLA SATURNUS SLOVENIJA d.o.o. je del mednarodnega koncerna Hella in eden največjih slovenskih izvoznikov. Osnovno dejavnost podjetja predstavljata razvoj in proizvodnja avtomobilskih svetil, kot so žarometi, dodatni žarometi za meglo, žarometi za dnevno vožnjo ter eno in večfunkcijske svetilke. S prodajo 3 milijonov žarometov in 9 milijonov svetilk svetovni avtomobilski industriji družba letno ustvari okoli 200 milijonov evrov prihodkov.

 

Podjetje danes zaposluje več kot 2000 ljudi, med njimi v razvoju več kot 200 strokovnjakov strojništva, fizike in elektronike. 3 kompetenčni centri – za dodatne žaromete, enofunkcijske svetilke in Hellin program za športne avtomobile – potrjujejo, da slovenska podružnica, tako kot koncern, močan zagon črpa v tehnologiji in inovacijah.

 

Hella Saturnus svoje bogato znanje in izkušnje s področja avtomobilske svetlobne opreme prenaša v koristne in učinkovite aplikacije v drugih panogah, kot so področja LED razsvetljave ulic, zgradb in letališč ter štetja prehodov ljudi. V programu neavtomobilskih svetil se osredotoča na megatrende uporabe LED tehnologije, upravljanja z energijo, zmanjševanja izpustov CO2 ter razvoja pametne razsvetljave. Podjetje BI NOVA d.o.o. kot dolgoletni dober in zanesljiv partner podjetja Hella Saturnus sodeluje pri urejanju zavarovanj v okviru skupine HELLA in servisiranju lokalnih potreb pri urejanju zavarovanj ter pomaga pri uveljavljanju škod. S sodelavci se v okviru zavarovalnega področja vsakodnevno sooča z neštetimi izzivi, ki jih prinaša poslovanje z avtomobilsko industrijo. Hvala, da nam stojite ob strani!

 

Lilijana Dolenc

Vodja prodaje neavtomobilskega programa, marketinga in PR podjetja

Hella Saturnus Slovenija d.o.o.

 

 

LL GROSIST d.o.o. je podjetje, ki se ukvarja s prodajo farmacevtskih, medicinskih in drugih proizvodov na debelo. S Petrom Breznikarjem iz podjetja BI NOVA d.o.o. sodelujemo že več let. Na področju ureditve naših zavarovanj za zavarovanje blaga v skladišču in hladilnicah, ter za zavarovanje odgovornosti smo s pomočjo BI NOVA d.o.o. sklenili kvalitetno zavarovanje po konkurenčnih cenah, ob tem da so v zavarovanju upoštevane tudi specifičnosti naše dejavnosti.

 

S storitvijo podjetja BI NOVA d.o.o. smo zelo zadovoljni, saj nam zagotavljajo hitro odzivnost pri ureditvi zavarovanj in uveljavljanju škodnih zahtevkov ter nam skrajšajo čas potreben za administracijo zavarovanj.

Marko Žnidaršič

Direktor podjetja LL Grosist d.o.o.

 

 

BRINOX inženiring d.o.o. je inovativno evropsko podjetje s 40-letno tradicijo specializacije na področju zagotavljanja hitrih, učinkovitih, cenovno konkurenčnih in za kompleksne probleme procesnih industrij ukrojenih rešitev na ključ. Zagotavljajmo celostne ponudbe celotnih procesnih sistemov ali posameznih enot in komponent za farmacevtsko, kemično in živilsko-predelovalno industrijo. Na področju zavarovalništva že vrsto let sodelujemo s Petrom Breznikarjem, predstavnikom podjetja BI NOVA d.o.o., ki nam ureja naše zavarovalne pogodbe, nam svetuje pri izbiri optimalne zavarovalne rešitve (cena, pogoji) ter nam zelo pomagajo pri hitrem in učinkovitem reševanju naših škodnih zahtevkov.

 

Poleg ustrezne ureditve premoženjskih zavarovanj (požara, strojeloma, obratovalnega zastoja, odgovornosti) je v naši dejavnosti še posebno pomembno montažno zavarovanje, kjer smo posebej zadovoljni s servisom podjetja BI NOVA d.o.o. pri ureditvi teh zavarovanj in sicer pri pridobivanju ponudb za ta zavarovanja, izpeljavi pogajanj in uveljavljanju škod iz tega naslova. Njegov profesionalni pristop nam je omogočil primerno ureditev zavarovalnega področja, hiter odziv pri dogovarjanju zavarovanj in reševanju škod ter boljše obvladovanje področja zavarovanj.

 

Iztok Dolenc

Prokurist podjetja Brinox Inženiring d.o.o.

 

 

V podjetju LTH Ulitki d.o.o. delujemo na področju izdelave komponent iz aluminija in magnezija za avtomobilsko industrijo. Visoke zahteve naših kupcev vključujejo tudi ustrezna jamstva oziroma zavarovanja za kvaliteto naših proizvodov. V sodelovanju z zavarovalnim posrednikom BI NOVA d.o.o. smo uspešno obnovili zavarovalni polici za zavarovanje rizikov proizvajalčeve odgovornosti za izdelke ter za zavarovanje odpoklica vozil iz trga. Pri tem smo dosegli izboljšanje cene in kvalitete zavarovanja.

 

Peter Šifrer

Direktor sektorja za finance in administracijo podjetja LTH Ulitki d.o.o.Plastika Skaza d.o.o. je inovativno, hitrorastoče, tržno usmerjeno evropsko podjetje s področja plastike. Uvrščeni smo med 1000 podjetij, ki najbolj navdihujejo Evropo. Sodelujemo z vodilnimi evropskimi in svetovnimi proizvajalci in trgovci. Prepričani v lastno delo končnim kupcem ponujamo tudi izdelke lastnih blagovnih znamk.


S podjetjem BI NOVA d.o.o. sodelujemo že več let na področju ureditve naših zavarovanj.


Tanja Skaza 

Direktorica podjetja Plastika Skaza d.o.o.


 

 

Potrjujemo, da Javno podjetje Centralna čistilna naprava Domžale - Kamnik d.o.o. sodeluje z družbo BI NOVA d.o.o. vse od leta 2015 in skladno s pooblastilom zastopa naše interese in posreduje pri sklepanju zavarovalnih poslov. V praksi tako skrbi za zbiranje najugodnejših ponudb za zavarovanje, nudi celostno storitev pri urejanju zavarovanja premičnega in nepremičnega premoženja in skrbi za korektna povračila s strani zavarovalnice. BI NOVA d.o.o. zastopa naše interese tako na področju zavarovanja družbe, kot tudi na področju zavarovanja infrastrukturnih objektov in naprav.

 

Podjetje BI NOVA d.o.o. ocenjujemo kot zanesljivega poslovnega partnerja. Dosedanje sodelovanje je bilo uspešno, delo pa izvedeno vestno in v smislu gospodarnega ravnanja. Družba zagotavlja hitro odzivnost tako pri urejanju zavarovanj in pridobivanju konkurenčnih ponudb, kot tudi pri uveljavljanju škodnih primerov, kar pomembno skrajša potreben čas za administracijo zavarovanj ter omogoča boljše obvladovanje področja zavarovanj. S pomočjo podjetja BI NOVA smo naša zavarovanja uredili pod konkurenčnimi pogoji ter pri tem dosegli ustreznejšo ceno in boljšo kakovost zavarovanja.

 

Podjetje BI NOVA d.o.o. na podlagi naših dosedanjih izkušenj priporočamo za sodelovanje pri zastopanju zavarovalnih interesov.

 

Dr. Marjeta Stražar

direktorica JP CČN Domžale - Kamnik d.o.o.Podjetje BIPLAST d.o.o. je bilo ustanovljeno pred 16 leti z namenom predelave plastičnih mas. Vsako leto je podjetje dosegalo 20 do 30 % rasti in z leti postalo vrhunsko podjetje za brizganje plastičnih mas.


Danes smo opremljeni z najnovejšimi stroji in ostalo tehniko za brizganje termoplastov. Trgu ponujamo brizganje termoplastov na strojih z kapaciteto 10 do 500 g in zapiralno silo 50 do 280 T. Prav tako kupcem nudimo razvoj novih artiklov in izdelavo orodij v kooperaciji. Vsi stroji so opremljeni z vso potrebno dostavo opremo (sušilci, dozatorji, trakovi, roboti) za izdelavo najbolj zahtevnih artiklov. Kupcu nudimo tudi lastno dostavo artiklov iz naše proizvodnje.

 

Potrjujemo, da BIPLAST d.o.o. sodeluje z družbo BI NOVA d.o.o. vse od leta 2016 in skladno s pooblastilom zastopa naše interese in posreduje pri sklepanju zavarovalnih poslov. Ob pričetku sodelovanja so nam pri zavarovanju splošne ter delodajalčeve odgovornosti povišali zavarovalno jamstvo ob dogovorjeni nižji premiji. Tudi pri ostalih zavarovanjih (požarna zavarovanja, zavarovanje proizvajalčeve odgovornosti, avtomobilska zavarovanja) so nam ustvarili opazne prihranke. Istočasno so nam svetovali na kakšen način je smiselno imeti zavarovane posamezne rizike glede na dejavnost katero opravljamo. V praksi skrbijo za zbiranje najugodnejših ponudb za zavarovanje, nudijo celostno storitev pri urejanju zavarovanja našega premoženja in skrbijo za korektna povračila s strani zavarovalnice. Na ta način prihranimo čas potreben za administracijo zavarovanj ter istočasno boljše obvladujemo področje zavarovanj.

 

S storitvijo podjetja BI NOVA d.o.o. smo zadovoljni in podjetje ocenjujemo kot zanesljivega poslovnega partnerja. Pri svojem delu so odzivni, vestni ter delujejo v smislu gospodarnega ravnanja, zato dosedanje sodelovanje ocenjujemo kot uspešno.

 

Podjetje BI NOVA d.o.o. priporočamo za sodelovanje pri zastopanju zavarovalnih interesov.

                                                                                                                                                                            Petra Petrič Sršen

prokurist BIPLAST d.o.o.