Kaj je pomembno vedeti pri sklepanju ALL risk zavarovanj ?


ALL risk zavarovalne rešitve so v tujini uveljavljena in široko uporabljena oblika zavarovanj za kvalitetno ureditev zavarovalnega področja proizvodnih podjetij.  V naši dosedanji praksi se je večkrat pokazalo, da z omenjeno zavarovalno rešitvijo lahko kvalitetno pokrijemo običajne nevarnosti, prav tako pa tudi nevarnosti, ki so manj verjetne vendar le te prav tako lahko pomenijo večjo škodo za podjetje. Tako smo imeli primer, ko je podjetje na obali utrpelo več  kot 100.000 EUR veliko škodo, ker je zaradi izredno nizkih temperatur na obali prišlo do zamrznitve in posledično počenja glavne vodovodne cevi na lokaciji podjetja, kar je povzročilo večjo škodo zaradi vode na opremi in zalogah.  Na srečo je imelo podjetje dogovorjeno ALL risk zavarovalno rešitev, ki je krilo navedeno škodo.


Z ALL risk zavarovanjem zavarujete vse vrste zgradb, in sicer vse njihove dele, vključno s temelji in kletnimi zidovi, vse vgrajene instalacije in drugo vgrajeno opremo (centralno kurjavo s cisterno za gorivo, grelnike, klimatske naprave, hidroforje, dvigala ipd.). Poleg nepremičnin se zavaruje tudi oprema in zaloge. Poleg temeljnih požarnih nevarnosti se v zavarovanje lahko vključi tudi nevarnosti potresa, strojeloma, vloma ter predvsem tako imenovane neimenovane nevarnosti. Sestavni del teh polic je tudi zavarovanje obratovalnega zastoja tako, da ima podjetje z eno polico pokrito širok nabor nevarnosti.

 

Za vsako zavarovano nevarnost se določi limit kritja glede na možno škodo in primerno franšizo s katero se zavarovanje še premijsko optimizira.